Välkommen till Kalmar JUF-Distrikt

Vi kommer inom kort att byta hemsida. Ny Adress: http://jufkalmar.webber.se . För oss är vänskap viktigt!

Vi försöker skapa aktiviter för landsbygden och dess ungdom 

Vi kommer inom kort att byta hemsida. Ny Adress: http://jufkalmar.webber.se.
BLI MEDLEM

Som medlem i JUF får Du bl a:
Medlemstidning (1 ex per familj)
deltaga i tävlingar, kurser och övriga aktiviteter,
internationella kontakter,
deltaga i utformning av JUF:s verksamhet,
kollektiv medlemsförsäkring,
1.500 kr rabatt på CAEP-praktik i USA om du varit medlem minst ett år samt ytterligare möjligheter att söka stipendium

Medlemsavgifter är i Kalmar JUF distrikt 2014
0-25 år 35 kr
26 år och äldre 190kr
Du kan välja att sätta in avgiften på vårt
postgiro 101 43-6 eller
bankgiro 287-2976

 Glöm inte att skriva på talongen:

Namn, adress, telefonr, mejladress. dag, månad år (när du är född) samt Kalmar distrikt

En annan möjlighet är att använda internetbanken, men då måste du maila in alla uppgifter samt vilken dag du betalade din avgift,

Har du frågor ang. ditt medlemskap kan du maila förbundskansliet juf@juf.se


Aktuellt  just nu:

Vi kommer inom kort att byta hemsida. Ny adress: http://jufkalmar.webber.se

DM i skogskörning i Hårdehall 6/5-2018. uttagning till 2018 års SM