Välkommen till Kalmar JUF-Distrikt

För oss är vänskap viktigt!

Vi försöker skapa aktiviter för landsbygden och dess ungdom 

BLI MEDLEM
Som medlem i JUF får Du bl a:
Medlemstidning (1 ex per familj)
deltaga i tävlingar, kurser och övriga aktiviteter,
internationella kontakter,
deltaga i utformning av JUF:s verksamhet,
kollektiv medlemsförsäkring,
1.500 kr rabatt på CAEP-praktik i USA om du varit medlem minst ett år samt ytterligare möjligheter att söka stipendium

 

Medlemsavgifter är i Kalmar JUF distrikt 2014
0-25 år 35 kr
26 år och äldre 190kr
Du kan välja att sätta in avgiften på vårt
postgiro 101 43-6 eller
bankgiro 287-2976

 Glöm inte att skriva på talongen:

Namn, adress, telefonr, mejladress. dag, månad år (när du är född) samt Kalmar distrikt

 

En annan möjlighet är att använda internetbanken, men då måste du maila in alla uppgifter samt vilken dag du betalade din avgift,

Har du frågor ang. ditt medlemskap kan du maila förbundskansliet juf@juf.se


Aktuellt  just nu:

DM i veterantraktorplöjning Lördagen 7 okt kl 10 i Skedshult.

KM i bruksridning och brukskörning i Solhult 1 oktober. Resultatet är nu registrerat under tävling

DM i skogskörning i Rugstorp 16/9-2017. Inställt körs till våren istället.